DE ZORGINSTELLING

Samen in het leven staan 

Zorg is voor ieder noodzakelijk en resulteert in lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens. Zonder zorg en gezonde voeding zou de mens niet zo oud kunnen worden. Zorg is dan ook onmisbaar en gelijk aan primaire levensbehoeften.

We hebben in het leven elkaar nodig om op te bouwen, te zorgen en vertrouwen. Voor sommige is dit alleen niet zo vanzelfsprekend en moeten op zoek naar een evenwichtige ondergrond, sterke steun en richting in hun leven.

Zorginstelling-evi biedt maatwerk bij iedere individu. Ze reikt een sterke, evenwichtige en betrouwbare hand naar een ieder die hem nodig heeft.

Op basis van het SOAP Rapporteren en SMART formuleren wordt een een zorgplan opgesteld. Er wordt altijd gestreefd naar vooruitgang, haalbare en acceptabele doelen en het vergroten van de zelfredzaamheid alsmede het opbouwen en versterken van een juist zelfbeeld en zelfvertrouwen.

De WLZ geeft aan dat het zorgplan gericht moet zijn op de wijze waarop doelen worden gesteld en de ondersteuning die daarvoor nodig is. Voor ons houdt dit in dat wij streven naar een betere kwalitatieve invulling op het gebied van welzijn. Ook besteden wij veel aandacht aan leerprocessen en het verbeteren van sociale vaardigheden. Wij werken zeer intensief met onze cliënten zonder te overvragen.

 De wijze van zorgverlening

In de eerste plaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Individuele begeleiding is bijna in alle gevallen noodzakelijk. Ook is het van groot belang dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd. Immers de cliënt legt zijn/haar lot in handen van de zorgverlener. Het is van het grootste belang dat dit vertrouwen nimmer zal worden geschaad.

Een belangrijk doel is het bieden van dagbesteding. Het doel van dagbesteding is om structuur aan te brengen middels het verrichten van activiteiten die zinvol zijn en de cliënten een goed gevoel geven. De meeste cliënten geven ook heel duidelijk aan dat hun grootste wens is om in de maatschappij mee te kunnen draaien. Onze zorgverlening wordt hier ook op afgestemd. Het stimuleren van zelfredzaamheid staat voorop, ook al is dit niet in alle gevallen goed mogelijk. Het streven naar doelen wordt altijd iets ingeperkt door de realiteit. Wij zoeken dan ook naar een balans tussen enerzijds mogelijkheden en anderzijds de geconstateerde beperkingen. 

Onze dagbesteding is zeer uitgebreid en bestaat onder andere uit Horeca, dierverzorging alsmede de werk in de muziekindustrie. 

Candy
Candy
Club Amsterdam 2
Club Amsterdam 2
Joc en klara
Joc en klara
eric 3
eric 3
club amsterdam
club amsterdam
Eten
Eten
eric
eric
club adam
club adam
eric fastfood
eric fastfood
paarden
paarden
58
58
14980779_1685640701747564_8851843682837634570_n
14980779_1685640701747564_8851843682837634570_n
eten2
eten2


 HuishoudelijkeHulp-Evi & Zorginstelling-Evi

Wij helpen u waar we maar kunnen!