WERKWIJZE en VISIE

Wij omarmen de Triple-C in theorie en praktijk "Het gewone leven ervaren" van Hans van Wouwe en Dick van der Weert.

Wij richten ons naar de methodiek leefklimaat en ondersteunen dit met de OEB methode.

Op eigen benen is een methode om de eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen te versterken. Het traject begint met het in kaart brengen van de competenties. Vervolgens formuleren coach en deelnemer in een gesprek gezamenlijk leerdoelen en stellen ze een persoonlijk trainingsprogramma samen. De focus ligt op de terreinen wonen en werken.

Leefklimaat methodiek pijlers

Positief leef-, leer- en werkklimaat

Verbondenheid

Autonomie

Competentie

Positief leef-, leer- en werkklimaat

Volgens de methodiek ‘Leefklimaat!’ ontstaat er ruimte voor verwerking en herstel als er sprake is van een positief leef-, leer- en werkklimaat. Dit klimaat wordt gecreëerd door, vanuit de pijlers van de zelfdeterminatietheorie, scherp te focussen op drie psychologische basisbehoeften namelijk; verbondenheid, competentie en autonomie. Intrinsieke motivatie wordt hierdoor aangeboord.

Verbondenheid

Ieder mens heeft behoefte aan het maken van verbinding. Voor onze doelgroep is dit extra belangrijk. Vanuit nabijheid begeleiding bieden staat dan ook centraal. Er wordt eerst gewerkt aan een basis met openheid, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Hierdoor worden jongeren in staat gesteld om meer (zelf)vertrouwen te ontwikkelen en in hun eigen kracht te gaan staan. Verbondenheid gaat ook om het in beeld brengen en betrekken van ouders. Hulpverleners zijn vaak tijdelijk betrokken, maar ouders en/of familie zijn vaak blijvend.

Autonomie

‘Als je het   voor me knipt, voor me opent, voor me tekent, voor me klaarzet en voor me vindt, dan leer ik vooral dat jij het beter kunt dan ik’.

(Uit Topwijs)

Bij professioneel opvoeden en het bieden van hulpverlening aan jongeren en (jong)volwassenen is het stimuleren van persoonlijkheidsontwikkeling en het vormen van een moreel kompas van belang. Dit ontstaat door vallen en opstaan en het maken van eigen keuzes. Zonder hierbij de jongere uit oog te verliezen.

Competentie

Het is belangrijk dat er in het leven sprake is van ontwikkeling. Ontwikkeling geeft hoop en biedt toekomstperspectief. Ook wel ‘groei’ genoemd. Het gaat hierbij om het ontdekken van talenten, leren door te doen en hierbij fouten mogen maken. Vanuit je intrinsieke motivatie op zoek gaan naar wat jou drijft en inspireert.

De theorie en de kernwaarden sluiten zo goed aan bij de huidige visie en kernwaarden van Zorginstelling-evi, dat we besloten hebben om o.a. deze werkwijze Zorginstelling-evi breed te implementeren

.

 HuishoudelijkeHulp-Evi & Zorginstelling-Evi

Wij helpen u waar we maar kunnen!